opieka medyczna

Jak wygląda opieka medyczna na półkoloniach?

W nagłych przypadkach kontaktujemy się z ogólnodostępnymi, najbliższymi placówkami medycznymi. Znamy ich niezbędne dane, godziny przyjęć oraz zakres świadczonej opieki zdrowotnej, zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej. Każda pomoc przedmedyczna i medyczna konsultowana jest z Rodzicami / opiekunami prawnymi dzieci.