Dokumenty

  • Ustawa o Imprezach Turystycznych i Powiązanych Usługach Turystycznych (pobierz)
  • Standardowy formularz informacyjny do umów o udział w imprezie turystycznej (pobierz)
  • Zezwolenie na działalność turystyczną (pobierz)
  • Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (pobierz)
  • Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych (pobierz)
  • Polisa Ubezpieczeniowa Organizatora Turystyki AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. na 2019-2020 rok (pobierz)
  • OWU RP Umowy krajowe AXA (pobierz)
  • Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych AXA (pobierz)
  • Klauzula informacyjna (czytaj)
  • Polityka prywatności i plików cookies (czytaj)