Dokumenty

Ogólne dokumenty firmy:

 • Ustawa o Imprezach Turystycznych i Powiązanych Usługach Turystycznych (otwórz)
 • Standardowy formularz informacyjny do umów o udział w imprezie turystycznej (otwórz)
 • Zezwolenie na działalność turystyczną (otwórz)
 • Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (otwórz)
 • Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych (otwórz)
 • Polisa Ubezpieczeniowa Organizatora Turystyki AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. na 2019-2020 rok (otwórz)
 • OWU RP Umowy krajowe AXA (otwórz)
 • Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych AXA (otwórz)
 • Klauzula informacyjna (otwórz)
 • Polityka prywatności i plików cookies (otwórz)
 • Zasady wystawiania faktur (otwórz)