Dokumenty

Ogólne dokumenty firmy:

 • Ustawa o Imprezach Turystycznych i Powiązanych Usługach Turystycznych (pobierz)
 • Standardowy formularz informacyjny do umów o udział w imprezie turystycznej (pobierz)
 • Zezwolenie na działalność turystyczną (pobierz)
 • Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (pobierz)
 • Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych (pobierz)
 • Polisa Ubezpieczeniowa Organizatora Turystyki AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. na 2019-2020 rok (pobierz)
 • OWU RP Umowy krajowe AXA (pobierz)
 • Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych AXA (pobierz)
 • Klauzula informacyjna (czytaj)
 • Polityka prywatności i plików cookies (czytaj)
 • Zasady wystawiania faktur (czytaj)