Dokumenty i regulaminy

Dowiedź się więcej o:

  • Oświadczenie Rodzica/Opiekuna o stanie zdrowia dziecka i Rodzica/Opiekuna (pobierz)
  • Regulamin półkolonii (pobierz)
  • Warunki rezerwacji (pobierz)
  • Dostarczenie dziecka na półkolonie (pobierz)
  • Upoważnienie do odbioru dziecka z półkolonii (pobierz)
  • Upoważnienie do samodzielnego powrotu z półkolonii (pobierz)
  • Informacje o przyjmowanych lekach (pobierz) - więcej informacji o lekach (czytaj)
  • Rezygnacja z półkolonii (czytaj)
  • Klauzula informacyjna Półkolonie (czytaj)
  • Procedury Półkolonii na Kortowie w związku z zagrożeniem COVID-19 (czytaj)