Dokumenty i regulaminy

Dowiedź się więcej o:

 • Procedury Półkolonii na Kortowie w związku z zagrożeniem COVID-19 (czytaj)
 • Oświadczenie Rodzica/Opiekuna o stanie zdrowia dziecka i Rodzica/Opiekuna (pobierz)
 • Regulamin półkolonii (pobierz)
 • Warunki rezerwacji (pobierz)
 • Dostarczenie dziecka na półkolonie (pobierz)
 • Upoważnienie do odbioru dziecka z półkolonii (pobierz)
 • Upoważnienie do samodzielnego powrotu z półkolonii (pobierz)
 • Informacje o przyjmowanych lekach (pobierz) - więcej informacji o lekach (czytaj)
 • Rezygnacja z półkolonii (czytaj)
 • Umowa i karta kwalifikacyjna (czytaj)
 • Klauzula informacyjna Półkolonie (czytaj)