Dokumenty i regulaminy

Dokumenty dotyczące obozów:

  • Wzór Umowy (otwórz)
  • Klauzula informacyjna (otwórz)
  • Informacje o przyjmowanych lekach - załącznik nr 1 do karty kwalifikacyjnej (otwórz) - więcej informacji o lekach (otwórz)
  • Upoważnienie do odbioru dziecka z obozu (otwórz)
  • Warunki Uczestnictwa i Rezygnacji (otwórz)
  • Regulamin Aventuras Kortowo Camp (otwórz)
  • Zasady wystawiania faktur (otwórz)
  • Ustawa o Imprezach Turystycznych i Powiązanych Usługach Turystycznych (otwórz)
  • Standardowy formularz informacyjny do umów o udział w imprezie turystycznej (otwórz)
  • Dostarczenie dziecka na obóz (otwórz)
  • Rezygnacja z obozu (otwórz)

 

Ogólne dokumenty firmy:

  • Zezwolenie na działalność turystyczną (otwórz)
  • Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (otwórz)
  • Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych (otwórz)
  • Polisa Ubezpieczeniowa Organizatora Turystyki- Gwarancja Turystyczna (otwórz)
  • OWU RP Umowy krajowe UNIQA (otwórz)
  • Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych UNIQA (otwórz)
  • Klauzula informacyjna (otwórz)
  • Polityka prywatności i plików cookies (otwórz)