Umowa i karta kwalifikacyjna

Karta Kwalifikacyjna oraz wzór Umowy zostaje dostarczony do Państwa w mailu z potwierdzeniem dokonania rezerwacji na stronie www.aventuras.pl.

Nowy wzór Karty Kwalifikacyjnej (otwórz), zgodny ze wzorem z Kuratorium Oświaty, należy wypełnić i wraz ze złożonymi podpisami dostarczyć nam w dniu rozpoczęcia obozu.

Umowa natomiast, zgodnie z Warunkami Uczestnictwa i Rezygnacji, zostaje zawarta pomiędzy stronami po dopełnieniu formalności rezerwacyjnych, tj. po wpłacie I raty. Data zaksięgowania pieniędzy jest jednoznaczna z datą zawarcia Umowy. Zostanie ona dostarczona do Państwa drogą mailową oraz będzie dostępna w Panelu Klienta > moje rezerwacje > szczegóły rezerwacji > szczegóły. Zapoznaj się ze wzorem Umowy (otwórz).