Rezygnacja

Na dzień dzisiejszy nie ma przesłanek, by tegoroczne obozy i kolonie miały zostać odwołane przez rząd. Na bazie zeszłorocznych doświadczeń, uznając je za bezpieczną formę spędzenia czasu wolnego przez dzieci i młodzież, my jako organizatorzy, pełni energii i zapału po wydłużonym martwym sezonie, przygotowaliśmy dla Państwa ofertę 2021Cały czas korzystamy z udostępnionych w zeszłym roku wytycznych i zaleceń GIS, MEN i MZ (można się z nimi zapoznać klikając tu), których wdrożenie miało na celu zwiększenie bezpieczeństwa i wskazania do zachowania wszelkich zaleceń sanitarnych. Oczywiście cały czas z uwagą obserwujemy decyzje rządowe dotyczące całej branży turystycznej. Jesteśmy zwarci i gotowi, by w każdej chwili sprostać nowym wytycznym, gdyby takie się pojawiły.  Szczegóły dotyczące obozów w cieniu epidemii znajdą Państwo w zakładce COVID-19 (otwórz).

Jeżeli jednak z różnych przyczyn decyzją rządu organizacja obozów zostałaby wstrzymana, zgodnie z obowiązującą nadal specustawą COVID-19 z dnia 31.03.2020 r. (otwórz) będą mieli Państwo do wyboru dwie opcje: zwrot 100% wpłaconych zaliczek lub voucher o wartości wpłaconych zaliczek. Przesyłamy link do strony rządowej, gdzie mogą Państwo dowiedzieć się więcej na ten temat (otwórz).

Dopóki nie będzie odgórnych decyzji, nadal obowiązują zasady rezygnacji, które zawarte są w dokumencie Warunki Uczestnictwa i Rezygnacji §4  (otwórz).

 W przypadku rezygnacji z imprezy turystycznej przez Uczestnika z powodów niezależnych od Organizatora, w szczególności poprzez niedotrzymanie terminów płatności, choroby uczestnika lub innych przypadków losowych, Organizator zastrzega sobie prawo żądania zapłaty kwot stanowiących równowartość rzeczywistych kosztów poniesionych w związku z dokonanymi już przygotowaniami do zorganizowania imprezy turystycznej, w wysokości: 200 zł przy rezygnacji od dnia wpłaty zaliczki do 40 dnia przed datą rozpoczęcia imprezy, równowartość wpłaconej zaliczki przy rezygnacji w okresie od 40 do 21 dni przed datą rozpoczęcia imprezy, 50% ceny imprezy przy rezygnacji w okresie od 20 do 8 dni przed datą rozpoczęcia imprezy, 75% ceny imprezy przy rezygnacji w okresie od 7 do 1 dnia przed imprezą lub w dniu rozpoczęcia imprezy.

Wychodząc naprzeciwko, w przypadku rezygnacji, oferujemy całkowity zwrot kosztów wniesionych na poczet obozu, kiedy osoba rezygnująca znajdzie "zastępstwo" na swoje miejsce.

UWAGA: zalecamy zawarcie Ubezpieczenia od Kosztów Rezygnacji z Imprezy Turystycznej (Ubezpieczenie KRIT) oferowaną przez nas >>> ZOBACZ WIĘCEJ (otwórz) lub u dowolnego ubezpieczyciela we własnym zakresie.