Zasady wystawiania faktur za półkolonie

 Do każdej wpłaty wystawiany jest paragon fiskalny na całą kwotę przelewu/płatności gotówkowe, z wyjątkiem wpłat, za które ma zostać wystawiona faktura na zakład pracy / przedsiębiorstwo / firmę itp., co trzeba zgłosić przed pierwszą wpłatą.

Indywidualne faktury na osoby fizyczne, nie prowadzące działalności gospodarczej, wystawiane są tylko na życzenie klienta, po wcześniejszym przesłaniu danych, które mają być w niej zawarte. Mogą być wystawione nie później niż do 3 miesięcy od dnia wykonania usługi.
Czas oczekiwania – do 14 dni roboczych. 

Osoby fizyczne, nie prowadzące działalności gospodarczej, z którymi została zawarta Umowa na Półkolonie, które dokonały wpłaty indywidualnie, a faktura ma być wystawiona na zakład pracy / przedsiębiorstwo / firmę itp. – zgodnie ze zmianami zasad od 01.01.2020 r. koniecznie muszą zgłosić ten fakt jeszcze przed dokonaniem wpłaty, w momencie dokonywania rezerwacji!
W przeciwnym razie nie będzie można uzyskać faktury do paragonu na zakład pracy / przedsiębiorstwo / firmę – a jedynie na osobę fizyczną.

 Dane niezbędne do wystawienia faktury  prosimy przesłać na adres  dorota.antkowiak@kortowodzieci.pl .

Należy podać je najpóźniej w dniu dokonania pierwszej wpłaty za półkolonie, a najlepiej jeszcze przed dokonaniem płatności, w przeciwnym razie na paragonie nie zostanie wpisany NIP, zatem możliwe będzie jedynie wystawienie faktury na dane osoby fizycznej, z którą została zawarta Umowa (dokonującej zapisu dziecka na półkolonię) – bez późniejszej możliwości skorygowania tych danych.

Istnieją dwie opcje otrzymania faktury na zakład pracy / przedsiębiorstwo / firmę:
        Wystawienie faktury z terminem do zapłaty na całą kwotę – wówczas po otrzymaniu takiej faktury zakład pracy / przedsiębiorstwo / firma dokonuje płatności za daną fakturę w wyznaczonym terminie (zwyczajowo jest to 14 dni, jednak gdyby była konieczność zmiany tego czasu, prosimy o taką informację). W tym przypadku Klient jest zwolniony z konieczności dokonania I wpłaty gwarancyjnej – zaliczki, a jego rezerwacja zostaje potwierdzona wystawieniem faktury do zapłaty.
        Ile wpłat, tyle faktur – czyli po zaksięgowaniu każdej wpłaty zostaje wystawiona faktura odpowiednio:
– przy wpłacie kolejnych rat (pierwsza, druga,…) – wystawiona zostaje faktura zaliczkowa na wpłacone kwoty (jedna wpłata = jedna faktura);
– przy dokonaniu wpłaty końcowej – wystawiona zostaje tzw. faktura końcowa na pozostałą kwotę;
– przy płatności jednorazowej – wystawiona zostaje jedna faktura na całą kwotę.

 Każda faktura zawiera opis: Półkolonie, TERMIN oraz IMIĘ i NAZWISKO uczestnika. Jeżeli zakład pracy wymaga dodatkowych informacji zamieszczonych na fakturze, prosimy o zgłoszenie tego faktu przed dokonaniem płatności. 

 Na fakturze zostają wyszczególnione dwie usługi:

  1. Półkolonie (animacje)- ze stawką 23% VAT
  2. Gastronomia (wyżywienie) – ze stawką 8% VAT

Po wystawieniu faktury nie będzie możliwości wprowadzenia zmian w treści faktury.

Więcej informacji i szczegółów – p. Dorota: 727 938 284 / dorota.antkowiak@kortowo.com.pl